Jaarlijkse gezondheidscontrole

De gezondheid van uw huisdier

Jaarlijkse gezondheidscontrole

Uiteraard is uw doel hetzelfde als ons doel: uw dier zo gezond mogelijk te houden. Hierom vinden wij een jaarlijkse gezondheidscontrole belangrijk. Deze controle vindt bij het grootste deel van de dieren die bij ons in de kliniek komen plaats voorafgaand aan een vaccinatie of titertest. Uiteraard bent u hiervoor ook van harte welkom tijdens de rest van het jaar.

Vaccineren

"Vaccineren wij teveel?"

Steeds veranderende inzichten over vaccineren zorgen ervoor dat het voor u moeilijk is om door ‘de vaccinaties nog de noodzaak’ te zien. In het algemeen geldt; vaccineren maakt de kans kleiner dat uw dier zal lijden aan enkele voorkomende ziekten bij honden.

Hoe gaan wij in onze kliniek om met vaccineren bij hond, kat en konijn?

Honden

Veroorzakers zijn virussen: Hondenziekte, Parvo, Hepatitis
Veroorzakers zijn bacteriën: Ziekte van Weil
Veroorzakers zijn bacteriën en virussen: Besmettelijke hondenhoest
Preventie: Rabiës

 

U kunt feitelijk niets anders doen om deze ziektes bij uw hond te voorkomen dan vaccineren. Vaccinaties vinden plaats volgens een gemiddeld benodigd schema. Vaccinatie tegen Hondenziekte, Parvo en Hepatitis zijn gemiddeld drie jaar werkzaam. De vaccinatie tegen de ziekte van Weil is één jaar werkzaam.

Hondenziekte, Parvo en Hepatitis

Bij honden komen drie virussen voor, die dusdanig heftige ziekten kunnen veroorzaken dat ze de dood tot gevolg kunnen hebben. Hierom zijn vaccins ontwikkeld. De ziekten worden als volgt genoemd:

  • Hondenziekte (ziekte van Carré, Distemper)
  • Parvo
  • Hepatitis (besmettelijke leverziekte, HCC)

Van deze vaccins is bekend dat ze minimaal drie jaar werken en worden in principe dus één maal per drie jaar toegediend.

Het is mogelijk dat (een deel van) het vaccin nog langer werkzaam is, wat zou betekenen dat hiervoor niet gevaccineerd hoeft te worden. Dit is alleen te weten door te meten, door een zogenaamde titerbepaling te doen. Hiervoor nemen wij een druppel bloed af en meten met behulp van de VacciCheck. Zie hiervoor het kopje 'Zal ik mijn dier laten titeren?'.

Ziekte van Weil

Een andere ziekte bij de hond voorkomende is de ziekte van Weil (leptospirose).

Leptospirose wordt veroorzaakt door een bacterie (Leptospira) en is een ziekte die lever en nieren aantast en dodelijk kan zijn. Er bestaan veel varianten van de Leptospira-bacterie, waarbij de huidige vaccinatie biedt bescherming tegen de vier belangrijkste daarvan (Lepto 4). Het vaccin werkt nooit langer dan een jaar en in sommige gevallen zelfs minder dan een jaar. 

Ziekte van Weil is een zoönose, wat betekent dat de ziekte op mensen kan worden overgedragen. Mensen kunnen ook zelf de ziekte oplopen door zwemmen in open water. 

Besmettelijke hondenhoest oftewel kennelhoest

Kennelhoest kan veroorzaakt worden door een virus (Parainfluenza) of een bacterie (Bordetella). Besmettelijke hondenhoest is in het algemeen niet levensbedreigend. Het wordt pas gevaarlijk als er sprake is van complicaties in de vorm van bronchitis of longontsteking. Het is te vergelijken met de zeer vervelende kinkhoest bij de mens. De meest kwetsbare plekken zijn pensions, hondenscholen en andere plekken waar honden bijeenkomen, zo zou je het ook makkelijk parkhoest, strandhoest of wat dan ook kunnen noemen.

Of het raadzaam is uw hond te vaccineren is afhankelijk van de omstandigheden.

Hondsdolheid (Rabiës)

Een vaccinatie tegen rabiës is verplicht als u de grens van Nederland overgaat. Het huidige vaccin biedt een bescherming van drie jaar.

Katten

Veroorzakers zijn virussen: Parvovirus (kattenziekte)
Herpesvirus en Calicivirus (niesziekte)
Veroorzaker is een bacterie Bordetella

 

U kunt feitelijk niets anders doen om deze ziektes bij uw kat te voorkomen dan vaccineren. Vaccinaties vinden plaats volgens een gemiddeld benodigd schema. Vaccinatie tegen kattenziekte is gemiddeld drie jaar werkzaam. Het zorgt voor een effectieve bescherming.

De vaccinatie tegen de verschillende virussen die niesziekte veroorzaken is één jaar werkzaam. Vaccinatie tegen niesziekte werkt overeenkomstig aan de griepvaccinaties van mensen; ze voorkomen ziektes of zorgen ervoor dat de verschijnselen milder zijn.

Kattenziekte

Kattenziekte wordt veroorzaakt door een parvovirus en geeft dan ook dezelfde verschijnselen als 'parvo' bij honden: ernstig braken en diarree waardoor een kat in een paar dagen meestal overlijdt ondanks een intensieve behandeling. Het vaccin tegen kattenziekte is een krachtig vaccin en werkt minstens drie jaar. Het is mogelijk om d.m.v. titeren met de VacciCheck te weten of uw dier na drie jaar een vaccinatie nodig heeft. Zie hiervoor het kopje 'Zal ik mijn dier laten titeren?'. 

Niesziekte

Niesziekte is een verzamelnaam voor griep-achtige verschijnselen bij katten. Het kan veroorzaakt worden door verschillende virussen (Herpes en Calici) of door een bacterie (Bordetella). De vaccinatie tegen 'Bordetella' is geen routinevaccinatie en wordt vooral toegediend bij dieren die naar een pension gaan.

Niesziektevaccins zijn te vergelijken met griepvaccins. Ze hebben als effect dat bij voorkomen van ziekteverschijnselen deze milder zijn dan bij niet-gevaccineerde dieren. Voor volwassen katten is niesziekte als er op tijd en juist behandeld wordt niet dodelijk. Wel kunnen katten chronische snotteraars worden na het doormaken van niesziekte.

Rabiës (hondsdolheid)

Ook uw kat moet gevaccineerd worden tegen rabiës als u hem/haar mee wilt nemen naar het buitenland. De vaccinatie is drie jaar geldig.

Zal ik mijn dier laten titeren?

Titeren met de VacciCheck

Vaccineren is een onderwerp waar veel meningen over bestaan. Wij willen allemaal onszelf en onze dieren beschermen tegen dodelijke ziektes. In welke mate we dit moeten is uiteraard voor ieder individu niet zomaar te zeggen. Net als bij de mens zijn er hierom gemiddelden, waarvan we weten dat de meesten goed beschermd zijn.

Wanneer zou je willen titeren?

Het is mogelijk om te weten of uw dier gevaccineerd moet worden. Met een druppel bloed en de Vaccicheck is te meten of er voldoende bescherming is tegen bepaalde ziekten.

De hond

Bij de hond is de test bedoeld voor meten van antistoffen tegen de Hepatitis, Parvo en Hondenziekte. De betrouwbaarheid van de test is groot. Bij pups kan de test gebruikt worden om te weten wanneer het best de eerste vaccinatie gegeven kan worden. Is een pup al gevaccineerd bij de fokker dan kan de test gebruikt worden om te weten wanneer het optimale moment van de volgende vaccinatie is.

De kat

Een titerbepaling door middel van de VacciCheck is zeker zeer goed in te zetten bij katten en de betrouwbaarheid voor kattenziekte is hoog. Ten aanzien van niesziekte is dit anders. Doordat er veel verschillende virussen zijn, deze nog wel eens muteren én antilichamen tegen niesziekte niet samenhangen met bescherming, is VacciCheck op niesziekte iets minder betrouwbaar.

Een vaccinatie geeft uiteraard ook geen garantie. Door te titeren en/of te vaccineren rekening houdend met de leefsituatie, de titer en gezondheid van uw dier kunnen we het optimale doen.

Uiteraard zijn er dieren waarbij geen vaccinatieschema bekend is, ‘Als je wilt vaccineren is het goed om te weten of vaccineren nodig is'.

Konijnen

Konijnen kunnen zeer ziek worden of dood gaan door enkele zeer besmettelijke ziekten. De twee meest voorkomende konijnenziektes bij zowel wilde als tamme dieren zijn:

  • Myxomatose (konijnenpest)
  • Viraal Haemorrhagisch Syndroom (VHS) = Rabbit Haemorrahic Disease (RHD)

Deze virussen verspreiden zich razendsnel en is uw konijn eenmaal geïnfecteerd, dan overleeft hij de ziekte vaak niet. Uw konijn kan tegen beide virussen beschermd worden door het elk jaar te laten vaccineren.

Het voorjaar (de tijd van de insecten) is de beste tijd om uw konijn te laten vaccineren.

Konijnen kunnen worden ingeënt als ze 5 - 10 weken oud zijn, afhankelijk van het vaccin dat wordt gebruikt. Daarna is een jaarlijks injectie voldoende om uw huisdier goed te beschermen. Neem voor meer informatie contact op met onze dierenkliniek.

Myxomatose wordt met name verspreid door stekende insecten zoals vlooien, muggen en vliegen. Ook is besmetting via direct contact met besmette dieren of materialen mogelijk. Muggen zijn de voornaamste besmettingsbron voor konijnen. Bij dieren in een hok kan het plaatsen van horren in de openingen of een klamboe over het (nacht)hok voorkomen dat muggen bij het konijn komen.

Terug naar Praktijkinformatie